Portal Gminy Z這ta - gminazlota.pl

Czwartek, 13 czerwca 2024, Do ko鎍a roku 201 dni Imieniny: Antoniego, Gracji, Lucjana

GKRPA

Gminna Komisja ds. Rozwi您ywania Problem闚 Alkoholowych
28-425 Z這ta, ul. Sienkiewicza 79,
pok鎩 nr 6

Telefon: 41 356 16 33 wew. 22

 • Sk豉d Komisji:

  Przewodnicz帷a:
  Agnieszka Gil.
  Za-ca Przewodnicz帷ej:
  Pawe Bochniak.
  Sekretarz:
  Ma貪orzata Go逝szka.
  Cz這nkowie:
  Pawe Machynia, Tadeusz Swat.POUCZENIE
(aktualizacja 04.01.2017r.)

1.     O鈍iadczenie nale篡 z這篡 w Urz璠zie Gminy w Z這tej do 31 stycznia 2017 waz. z dowodem wniesienia op豉ty na konto Urz璠u Gminy Z這ta nr :49 8509 0002 2004 4000 0404 0001

2.     Warto嗆 sprzeda篡 - kwota nale積a sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzgl璠nieniem podali od towar闚 i us逝g oraz podatku akcyzowego.

3.     Warto嗆 sprzeda篡 za 2016 rok oblicza si odr瑿nie dla poszczeg鏊nych rodzaj闚 napoj闚 alkoholowych

4.     Op豉ty za ca造 rok korzystania z zezwolenia-

a)     piwo i alkohole do 4,5 %

je郵i warto嗆 sprzeda篡 w roku 2016 wynosi do 37 500 z - op豉ta 525, z

je郵i warto嗆 sprzeda篡 w roku 2016 przekracza 37 500 z - op豉ta stanowi 1,4 % og鏊nej warto軼i sprzeda篡

        b) alkohole od 4,5 do 18% ( z wyj徠kiem piwa)    .

       je郵i warto嗆 sprzeda篡 w roku 2016 wynosi do 37 500 z - op豉ta 525,- z

        je郵i warto嗆 sprzeda篡 w roku 2016 przekracza 37 500 z - oplata stanowi 1,4 % og鏊nej warto軼i sprzeda篡

c) alkohole powy瞠j 18%

je郵i warto嗆 sprzeda篡 w roku 2016 wynosi do 77 000 z - op豉ta 2100,- z

je郵i warto嗆 sprzeda篡 w roku 2016 przekracza 77 000 z - op豉ta stanowi 2,7 % og鏊nej warto軼i sprzeda篡

5.                  Przedsi瑿iorcy, kt鏎ych zezwolenia utrzymuj wa積o嗆 przez ca造 2016 rok - mog wnosi op豉t w trzech r闚nych ratach do 31 stycznia, do 31 maja i 30 wrze郾ia 2017 roku.

6.     Przedsi瑿iorcy, kt鏎ych zezwolenia trac wa積o嗆 w ci庵u 2016 roku - wnosz op豉t jednorazowo do 31 stycznia 2017 r. w wysoko軼i proporcjonalnej do okresu wa積o軼i zezwolenia (wyliczona w dniach).

7.     W przypadku nie z這瞠nia o鈍iadczenia o warto軼i sprzeda篡 lub nie dokonania op豉ty w ustalonych terminach zezwolenie na sprzeda alkoholu wygasa, a przedsi瑿iorca mo瞠 wyst徙i o nowe zezwolenie po up造wie 6 miesi璚y.

8.W przypadku przedstawienia fa連zywych danych w o鈍iadczeniu o warto軼i sprzeda篡 alkoholu

zezwolenie na sprzeda alkoholu cofa si, a przedsi瑿iorca mo瞠 wyst徙i z wnioskiem o nowe zezwolenie po up造wie 3 lat.

-                                   Z這ta dnia.......................

Imi i nazwisko......................................................................

Adres....................................................................................

Firma....................................................................................

Siedziba................................................ .. .............................

Telefon..................................................................................

O名IADCZENIE

o warto軼i sprzeda篡 napoj闚 alkoholowych w roku 2016 przeznaczonych do spo篡cia poza

miejscem/ w miejscu sprzeda篡

Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 26 pa寮ziernika 1982 roku o wychowaniu w trze德o軼i i przeciwdzia豉niu alkoholizmowi (tekst. jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 z po幡. zm.), po zapoznaniu si z art. 18 ust. 10 pkt. 5 w. ustawy oraz po zapoznaniu si z odpowiedzialno軼i kam za fa連zywe zeznania okre郵on w art. 233 kodeksu karnego

o鈍iadczam, 瞠 w roku 2016

warto嗆 sprzeda篡 napoj闚" alkoholowych w sklepie/zak豉dzie...............................................................
 

……………………………………………………………………………………………………………………………..


wynios豉:


1.       dla napoj闚 zawieraj帷ych do 4,5% alkoholu oraz piwa……………………………………………………….         

2.       dla napoj闚 zawieraj帷ych powy瞠j 4,5% do 18% alkoholu………………………………………………………

3. dla napoj闚 zawieraj帷ych powy瞠j 18% alkoholu…………………………………………………………….         
 

              …………………………………………………

                                                                                                       (podpis sk豉daj帷ego o鈍iadczenie)

Pouczenie:

1.      Zgodnie z arL, 18 ust. 10 pkt 5 ww. ustawy zezwolenie cofa si w przypadku przedstawienia fa連zywych danych w o鈍iadczeniu o warto軼i sprzeda篡 napoj闚 alkoholowych roku poprzednim.

2.      Zgodnie z art. 21 pkt 8 ww. ustawy warto嗆 sprzeda篡 jest to kwota nale積a sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzgl璠nieniem podatku od towar闚 i us逝g oraz podatku akcyzowego.

3.      art. 233 kodeksu karnego brzmi: “Kto sk豉daj帷 zeznanie maj帷e s逝篡 za dow鏚 w post瘼owaniu s康owym lub innym post瘼owaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawd lub zataja prawd, podlega karze pozbawienia wolno軼i do 3 lat.


 • Zakres zada:

Do g堯wnych zada realizowanych przez komisj nale篡 prowadzenie dzia豉 zwi您anych z profilaktyk i rozwi您ywaniem problem闚 alkoholowych, a w szczeg鏊no軼i:

 1. Zwi瘯szanie dost瘼no軼i pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla os鏏 uzale積ionych od alkoholu:
  • powo豉nie i obs逝ga punktu konsultacyjno-informacyjnego,
  • wsp馧uczestnictwo i pomoc przy tworzeniu program闚 terapeutycznych, zw豉szcza program闚 dla m這dzie篡,
  • dostarczanie informacji o prowadzeniu profesjonalnej terapii,
  • motywowanie i kierowanie do leczenia,
  • szkolenie personelu podstawowej opieki zdrowotnej i personelu plac闚ek o鈍iatowych i pomocowych,
  • kierowanie na leczenie odwykowe i zaj璚ia terapeutyczne, obozy itp.
 2. Udzielanie rodzinom, w kt鏎ych wyst瘼uje problemy alkoholowe, pomocy psychospo貫cznej i prawnej, a w szczeg鏊no軼i ochrony przed przemoc w rodzinie:
  • zobowi您anie do podj璚ia leczenia odwykowego:
   • przyjmowanie zg這sze o przypadkach nadu篡wania alkoholu z jednoczesnym wyst瘼owaniem przes豉nek powoduj帷ych rozk豉d 篡cia rodzinnego, demoralizacj nieletnich i uchylanie si od pracy lub zak堯canie spokoju i porz康ku publicznego a tak瞠 przemoc w rodzinie,
   • wzywanie na rozmow os鏏, co do kt鏎ych wp造n窸o zg這szenie i pouczenie o konieczno軼i zaprzestania ww. dzia豉,
   • kierowanie na badanie przez bieg貫go w celu wydania opinii w przedmiocie uzale積ienia od alkoholu,
   • przygotowywanie dokumentacji zwi您anej z post瘼owaniem s康owym,
   • sk豉danie wniosk闚 o wszcz璚ie post瘼owania do s康u rejonowego,
  • niesienie pomocy cz這nkom rodzin z problemem alkoholowym,
  • obs逝ga telefonu zaufania,
  • przeciwdzia豉nie zjawisku przemocy w rodzinie,
  • udzielanie wsparcia osobom po zako鎍zeniu terapii oraz cz這nkom ich rodzin,
  • kierowanie dzieci i m這dzie篡 z rodzin uzale積ionych do 安ietlicy Socjoterapeutycznej,
  • kierowanie os鏏 po przemocy do specjalist闚, informowanie o mo磧iwo軼i uzyskania schronienia w mieszkaniu kryzysowym,
  • wsp馧praca z innymi plac闚kami, z organizacjami spo貫cznymi w zakresie profilaktyki i rozwi您ywania problem闚 alkoholowych.
 3. Prowadzenie profilaktycznej dzia豉lno軼i informacyjnej i edukacyjnej, w szczeg鏊no軼i dla dzieci i m這dzie篡:
  • pomoc w zaopatrzeniu w materia造 edukacyjne i informacyjne dotycz帷e problematyki uzale積ie,
  • wspieranie, organizowanie i prowadzenie dzia豉 trze德o軼iowych,
  • wsp馧organizowanie, konsultowanie zaj耩 profilaktycznych, pomoc przy tworzeniu program闚 profilaktycznych.
 4. Nadz鏎 nad ograniczeniem dost瘼no軼i alkoholu mi璠zy innymi poprzez organizacj szkole instytucji, organizacji i os鏏 fizycznych z zakresu ustawy o wychowaniu w trze德o軼i i przeciwdzia豉niu alkoholizmowi.
 5. Wspomaganie dzia豉lno軼i instytucji, stowarzysze i os鏏 fizycznych s逝膨cych rozwi您ywaniu problem闚 alkoholowych:
  • przyjmowanie wniosk闚 o 鈔odki finansowe,
  • opracowywanie preliminarza wydatk闚 z Gminnego Funduszu Alkoholowego,
  • motywowanie do podnoszenia kwalifikacji przedstawicieli plac闚ek ochrony zdrowia, o鈍iaty i pomocy spo貫cznej w zakresie znajomo軼i i rozwi您ywania problem闚 alkoholowych,
  • podzia i zlecanie zada wynikaj帷ych z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi您ywania Problem闚 Alkoholowych,
  • d捫enie do stworzenia zintegrowanego systemu profilaktyki gminnej - wsp馧praca z przedstawicielami w豉dz samorz康owych, instytucji i organizacji na terenie gminy.

Do zada GKRPA nale篡 r闚nie przygotowywanie projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi您ywania Problem闚 Alkoholowych, jego koordynacja oraz czuwanie nad jego wykonaniem.

Komisja dzia豉 zgodnie w oparciu o zatwierdzony przez Rad Gminy harmonogram dzia豉nia.


ARCHIWUM

Poprzedni sk豉d komisji

Przewodnicz帷a:
Agnieszka Gil
Za-ca Przewodnicz帷ej, Sekretarz: Pawe Bochniak
Cz這nkowie:
Jacek Pawe販zyk, Monika Szcz瘰na, Renata Wojas.


 • Nagrody i wyr騜nienia:

DSC03501.JPG
Rok 2007

Du篡 sukces odnios豉 Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwi您ywania Problem闚 Alkoholowych w Z這tej, kt鏎a znalaz豉 si w gronie 17 organizacji z terenu wojew鏚ztwa 鈍i皻okrzyskiego wyr騜nionych w konkursie „Wsparcie regionalnych i lokalnych spo貫czno軼i w zapobieganiu narkomanii”.

Organizatorem tego projektu by豉 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej we wsp馧pracy z Krajowym Biurem Przeciwdzia豉nia Narkomanii. Celem projektu jest pomoc administracji samorz康owej w budowaniu gminnych program闚 przeciwdzia豉nia narkomanii przy zaanga穎waniu spo貫czno軼i lokalnej.

W sk豉d zespo逝 GKPiRPA ze Z這tej wchodzili: Bogumi豉 Chabi雟ka – Bisikiewicz – przewodnicz帷a i jednocze郾ie kierownik Gminnego O鈔odka Pomocy Spo貫cznej, Mariola Warzecha – zast瘼ca przewodnicz帷ego, a na co dzie dyrektor Zespo逝 Plac闚ek O鈍iatowych w Z這tej i Ireneusz Go逝szka – cz這nek komisji, Sekretarz gminy Z這ta.

Uroczyste wr璚zenie nagr鏚 odby這 si w Galerii Porczy雟kich w Warszawie.

Wi璚ej informacji na stronie: http://www.frdl.kielce.pl/samorzad/m.php?e=narko

 • Poprzednia kadencja:

Przewodnicz帷a: Bogumi豉 Chabi雟ka - Bisikiewicz
Za-ca Przewodnicz帷ej: Mariola Warzecha
Sekretarz: Teresa Koza
Cz這nkowie:
Ireneusz Go逝szka, Zdzis豉w Kmiecik, Kazimierz Kowalski

Copyright © 2007-2018 Portal Gminy Z這ta.
Wszelkie prawa zastrze穎ne.
Kopiowanie i wykorzystywanie zdj耩 oraz innych materia堯w zawartych w portalu bez wiedzy Redakcji zabronione.

Os鏏 on-line: 3