Portal Gminy Z這ta - gminazlota.pl

Czwartek, 13 czerwca 2024, Do ko鎍a roku 201 dni Imieniny: Antoniego, Gracji, Lucjana

GOPS

Gminny O鈔odek Pomocy Spo貫cznej
28-425 Z這ta, Z這ta 109,
pok鎩 nr 6 i 5

Kierownik: Agnieszka Gil
Telefon: 041 356 16 33 wew. 22 (kierownik) i 21 (pracownik socjalny)

Godziny urz璠owania:
Poniedzia貫k - Pi徠ek
Godz. 7:30 - 15:30

  • Zakres zada:

Gminny O鈔odek Pomocy Spo貫cznej w Z這tej jest samodzieln jednostk organizacyjn gminy.

Do zada zleconych na podstawie art. 18 ust.1 pkt. 1-6 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy spo貫cznej (Dz.U Nr 64, poz. 593) z zakresu administracji rz康owej realizowanych przez gmin nale篡:

- przyznawanie i wyp豉canie zasi趾闚 sta造ch,
- op豉canie sk豉dek na ubezpieczenia zdrowotne okre郵onych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
- organizowanie i 鈍iadczenie us逝g specjalistycznych, opieku鎍zych w miejscu zamieszkania dla os鏏 z zaburzeniami psychicznymi,
- przyznanie i wyp豉cenie zasi趾闚 celowych na pokrycie wydatk闚 zwi您anych z kl瘰k 篡wio這w lub ekonomiczn,
- prowadzenie i rozw鎩 infrastruktury 鈔odowiskowych dom闚 samopomocy dla os鏏 z zaburzeniami psychicznymi,
- realizowanie zada wynikaj帷ych z rz康owych program闚 pomocy spo貫cznej, maj帷ych na celu ochron poziomu 篡cia os鏏 rodzin i grup spo貫cznych oraz rozw鎩 specjalistycznego wsparcia.

Do zada w豉snych z zakresu pomocy spo貫cznej realizowanych przez gminy na podstawie art. 17, ust.2, pkt 1-4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spo貫cznej Dz.U.Nr 64, poz. 593 nale篡:

- przyznawanie i wyp豉canie zasi趾闚 specjalnych celowych,
- przyznawanie i wyp豉canie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasi趾闚, po篡czek oraz pomocy w naturze,
- prowadzenie i zapewnienie miejsca w domach pomocy spo貫cznej i o鈔odkach wsparcia o zasi璕u gminnym oraz kierowanie do nich os鏏 wymagaj帷ych opieki,
- podejmowanie innych zada z zakresu pomocy spo貫cznej wynikaj帷ych z rozeznanych potrzeb gminy w tym tworzenie i realizacja program闚 os這nowych.

Do zada w豉snych z zakresu pomocy spo貫cznej o charakterze obowi您kowym realizowanych przez gmin na podstawie art.17, ust 2, pkt. 1-4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spo貫cznej /Dz.U.Nr 64, poz. 593/ nale篡:

- opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwi您ywania problem闚 spo貫cznych ze szczeg鏊nym uwzgl璠nieniem program闚 pomocy spo貫cznej, profilaktyki i rozwi您ywanie problem闚 alkoholowych i innych, kt鏎ych celem jest integracja os鏏 i rodzin z grup szczeg鏊nego ryzyka,
- sporz康zanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy spo貫cznej,
- udzielania schronienia, zapewnienie posi趾u oraz niezb璠nego ubrania osobom tego pozbawianym,
- przyznawanie i wyp豉canie zasi趾闚 okresowych,
- przyznawanie i wyp豉canie zasi趾闚 celowych na pokrycie wydatk闚 na 鈍iadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie maj帷ym dochodu i mo磧iwo軼i uzyskania 鈍iadcze na podstawie przepis闚 o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
- przyznawanie zasi趾闚 celowych w formie biletu kredytowego,
- op豉canie sk豉dek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osob, kt鏎a zrezygnuje z zatrudnienia w zwi您ku z konieczno軼i sprawowania bezpo鈔edniej osobistej opieki nad d逝gotrwale lub ci篹ko chorym cz這nkiem,
- praca socjalna,
- organizowanie i 鈍iadczenie us逝g opieku鎍zych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania z wy陰czeniem specjalistycznych us逝g opieku鎍zych dla os鏏 z zaburzeniami psychicznymi,
- do篡wianie dzieci,
- sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
- kierowanie do domu pomocy spo貫cznej i ponoszenie odp豉tno軼i za pobyt mieszka鎍a gminy w tym domu,
- sporz康zanie sprawozdawczo軼i.

Na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r o 鈍iadczeniach rodzinnych (Dz.U.Nr228, poz. 2255 z p騧niejszymi zmianami) do zada gminy zleconych z zakresu administracji rz康owej nale篡 prowadzenie post瘼owania w sprawie przyznania i wyp豉cenia 鈍iadcze rodzinnych.

Copyright © 2007-2018 Portal Gminy Z這ta.
Wszelkie prawa zastrze穎ne.
Kopiowanie i wykorzystywanie zdj耩 oraz innych materia堯w zawartych w portalu bez wiedzy Redakcji zabronione.

Os鏏 on-line: 2